Preču apmaksa

Maksājot ar bankas pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā norādiet šos rekvizītus:

Saņēmējs: SIA „MAKS Corporation“

Maksājuma mērķis:
(Lūdzu, norādiet TIKAI rēķina Nr. Pretējā gadījumā Jūsu pasūtījuma izpilde var aizkavēties. Paldies par sapratni!)
Pasūtījuma Nr.:

Banka:A/S "Swedbank",

Bankas kods: HABALV22
Konts: LV65HABA0551037945344

Vienotais reģ. Nr.: 40103753534

PVN reģ. Nr.: LV40103753534

 

Lietošanas noteikumi

Veicot pasūtījumus e-veikalā www.a5.lv, starp Jums un SIA „MAKS corporation” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā noteikumiem!

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „MAKS corporation”, reģ. Nr. LV40103753534, juridiskā adrese: Pūces iela 45-67a, Rīga, LV-1082 (turpmāk tekstā Uzņēmums), un pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta vietnē www.a5.lv (turpmāk tekstā Pircējs). Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta vietnē.

Līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu par veikto pasūtījumu pa e-pastu. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kam tie adresēti.

Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.a5.lv, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar distances līgumu (turpmāk tekstā Līgums) un piekrīt šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

 

Preces pasūtīšana

 1. Pircējs veic pasūtījumu interneta veikalā www.a5.lv.
 2. Izvēlas preci.
 3. Nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu, ja pirkums tiek veikts pirmo reizi.
 4. Izvēlas apmaksas veidu: ar pārskaitījumu.
 5. Piekrīt lapā minētajiem lietošanas noteikumiem.
 6. Pa e-pastu saņem preču pasūtījuma apstiprinājumu – rēķinu ar pasūtīto preču sarakstu.
 7. Visu preču cenas interneta veikalā www.a5.lvir norādītas, neiekļaujot 21% PVN. Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.
 8. Preču ievietošana grozā neuzliek Pircējam pienākumu tās iegādāties. Jebkurā brīdī Pircējs var dzēst groza saturu.

Preces apmaksa

Pircējs var norēķināties par preci ar pārskaitījumu, veicot priekšapmaksu vai skaidrā naudā, saņemot preci.

Preces saņemšana

Preces Rīgā piegādāsim 24 h laikā, pārējā Latvijas teritorijā – 3 darba dienu laikā.

 

Atteikuma tiesības

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz, ja Pircējs ir fiziska persona, viņš var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā, un atdot atpakaļ Uzņēmumam ar interneta starpniecību iegādāto preci. Pircējam ir jāiesniedz SIA „MAKS corporation” rakstveida iesniegums par savu atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preču daļu.

Slēdzot distances līgumu, Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, ja Jums tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces.

Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

 • pircēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 • paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;
 • pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
 • pircēja parakstu.

Ja Pircējs izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, viņam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kad SIA "MAKS Corporation"  ir saņēmis Pircēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atdot iegādāto preci veikalam, iesniedzot pirkumu apliecinošu dokumentu. Pirkuma maksa tiek atmaksāta Pircējam viņa norādītajā bankas kontā 3 darba dienu laikā pēc preces atdošanas dienas. Prece jāatdod atpakaļ oriģinālajā iesaiņojumā.

 

Pircēja tiesības un pienākumi

Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādi un atteikuma tiesībām, un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.

Pircējs nedrīkst izpaust preces cenu trešajām personām, ja pirkuma brīdī ar Pircēju ir atrunāta īpaša, tikai viņam piemērota cena.

Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma, veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu precizitāti un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties neprecīzu vai nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ.

Pircējam, kas ir fiziska persona, ir tiesības atdot atpakaļ bojātu preci, apmainīt to pret jaunu vai atgūt par preci samaksāto naudu. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 

Uzņēmuma tiesības un pienākumi

Uzņēmums piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā Uzņēmums apņemas apmainīt bojāto preci.

Uzņēmuma komanda strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu precīza un pareiza.

Uzņēmums patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Pircēju ir spēkā pasūtīšanas brīdī norādītā cena.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām personām bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis Līgums.

Līgums tapis saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likumu;
 • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumiem Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu”.

 

Personas datu aizsardzība

Kādus datus mēs apkopojam?

Pērkot preci interneta veikalā „a5.lv”, mēs noslēdzam pirkuma līgumu, un tā izpildei minimālā nepieciešamā informācija ir Jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un, ja izvēlaties piegādi mājās, arī adrese. Jūsu kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu Jūs informēt par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem. Šī personiskā informācija ir nepieciešama tikai konkrētā līguma noslēgšanai un īstenošanai.  

Lai pārlūkošanu vietnē „a5.lv” padarītu ērtu un efektīvu, bet aktuālās preces Jūs varētu atrast pēc iespējas ātrāk, mēs saglabājam šādu informāciju:

 • Jūsu pirkumu un darbību vēsture tīmekļa vietnē;
 • izmantotās ierīces IP adrese
 • mūsu sarakstes un sarunu vēsture, lai atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar Jūsu pasūtījumu, un Jūs identificētu, ja mēs nevaram pārbaudīt Jūsu personu apliecinošo dokumentu;

Jūsu ērtībai papildus Jūs varat sniegt mums šādu informāciju: dzimums, dzimšanas datums, personīgajā kontā saglabāt maksājumu kartes datus, ierakstīt kontaktinformāciju par trešajam personām, kuras saņem preces. Šie dati nav obligāti un ir paredzēti tikai ērtākai „a5.lv” sniegto e-veikala pakalpojumu sniegšanai.

Kādus datus mēs nevācam, neglabājam un nesaistām ar personu?

Veicot savu tiešo darbību un sazinoties ar Jums, mēs noteikti:

 • neapkopojam un nesaglabājam Jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs;
 • nenosūtām nekādus datus saistībā ar Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt Jūsu personu.

Kam mēs izmantojam apkopojamos personas datus?

Jūsu personas datus mēs izmantojam tikai un vienīgi, lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus un lai tie vislabāk atbilstu Jūsu vajadzībām un paradumiem. Tātad mēs apkopojam personas datus, lai:

 • Jums atvieglotu iepirkšanos, kad Jūs izveidojat personīgo kontu mūsu e-veikalā;
 • piedāvātu Jums aktuālas preces;
 • mēs varētu analizēt savu darbību un nodrošināt, lai mūsu interneta veikala a5.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka.
 • informētu Jūs par ekskluzīviem piedāvājumiem, kuri sagatavoti tikai Jums;
 • sniegtu Jums informāciju par jaunumiem, organizētajām loterijām, akcijām un projektiem;
 • efektīvi izskatītu Jūsu pieprasījumus un sūdzības;
 • nodrošinātu Jūsu iegādātajām precēm garantijas apkalpošanu.

 

Kā mēs glabājam un apstrādājam personas datus?

Izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, mēs nodrošinām, lai Jūsu personas dati tiktu aizsargāti pret jebkādām nelikumīgām darbībām: personas datu grozīšanu, izpaušanu vai iznīcināšanu, personas identitātes zādzību, krāpšanu. 

Mūsu iekšējā organizatoriskā sistēma ir izveidota tā, lai Jūsu personas datiem varētu piekļūt un tos apstrādātu tikai tās personas, kam ir īpašas pilnvaras, taču pat šīm personām ir ierobežota piekļuve Jūsu personas datiem, ja darba funkciju pildīšanai pilnībā pietiek ar anonimizētiem datiem. 

Tāpēc Jūsu personas datu aizsardzības līmenis atbilst visaugstākajiem drošības standartiem. 

Lai Jūsu personas dati būtu pilnībā aizsargāti, ieteicams pievērst uzmanību un pārliecināties, lai, pieslēdzoties mūsu e-veikalam, Jūsu personas datus neredzētu nepiederošas personas un lai tie tiktu pareizi glabāti. Mēs iesakām regulāri mainīt pieteikšanās paroli, glabāt maksājumu karšu un citus datus, kurus izmantojot, lai nevarētu tikt pārkāpta Jūsu personas datu drošība un konfidencialitāte. 

Kādā veidā var piedalīties savu personas datu apstrādē?

Mēs vācam un izmantojam personas datus pārredzamā un godīgā veidā, tāpēc mums ir svarīgs Jūsu ieguldījums datu apstrādē. Savu personas datu apstrādē Jūs varat piedalīties šādos veidos:

 • paši koriģēt, labot, mainīt savus personas datus personīgajā kontā;
 • pieprasīt, lai mēs labojam Jūsu personas datus, ja iepazīstaties ar personas datiem un konstatējat, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
 • pieprasīt, lai mēs iznīcinām personas datus, ja esat iepazinies ar saviem personas datiem un nolemjat, ka: i) Jūsu personas dati nav vajadzīgi to mērķu sasniegšanai, kuriem tie tika apkopoti vai citādi apstrādāti; (ii) vēlaties atcelt savu piekrišanu Jūsu personas apstrādei; (iii) Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
 • nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos;
 • vērsties Valsts datu inspekcijā, kura veic personas datu apstrādes uzraudzību.

Mēs varam ierobežot Jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, ja Jūs izlemjat, ka Jūsu personas dati:

 • ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
 • tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nepiekrītat savu datu dzēšanai;
 • ir nepieciešami, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības;
 • tiek apstrādāti, neskatoties uz Jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota, līdz tiks pārbaudīts, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ir nepieciešami).

Iesaistīties personas datu apstrādē Jūs varat:

 • Jūsu personīgajā www.a5.lv kontā;
 • atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@a5.lv vai paziņojot to pa tālruni: +37128688083

Kā uzzināt par izmaiņām datu apstrādē?

Mēs augstu vērtējam Jūsu personas datu drošību, tāpēc datu apstrādes izmaiņu gadījumā mēs nekavējoties Jūs informēsim, nosūtot paziņojumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi vai nosūtot paziņojumu, pirms iegādājaties preces e-veikalā.

Kāpēc tiek izmantoti sīkfaili?

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Mēs nodrošinām to, ka sīkfaili palīdz identificēt tikai Jūsu ierīci, bet ne Jūs kā konkrētu personu. 

Gan mēs, gan citas tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, lai Jūsu apmeklējumu vietnē padarītu vienkāršāku un efektīvāku, citiem vārdiem sakot, lai tā atbilstu Jūsu vajadzībām. Teiksim, Jūs ievietojat preci grozā un nolemjat turpināt meklēt citas preces. Ja vietni pārlūkojat ilgāk nekā pusstundu un tikai pēc tam nolemjat samaksāt par precēm, iepirkumu grozs jau būs tukšs, jo sistēma nespēj atcerēties Jūsu pēdējās iepirkšanās darbības. Lai iepirkšanās notiktu gludi, mēs izmantojam sīkfailus, kuras palīdz sistēmai atcerēties šo informāciju, tāpēc Jums vairs nevajag otrreiz meklēt tās pašas preces. 

Sīkfaili mums palīdz analizēt Jūsu pārlūkošanas vēsturi „a5.lv” e-veikalā. Mēs šo informāciju pārvēršam par iespēju ērti izmantot mūsu pakalpojumus, piemēram, lai Jūs saņemtu visaktuālākos komerciālos piedāvājumus. Lai mūsu pakalpojumu ērta izmantošana neaprobežotos tikai ar tīmekļa vietni, šie dati var tikt nodoti mūsu reklāmas pakalpojumu partneriem. Viņiem tiek sniegti anonimizēti dati, kuri tiek izmantoti tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai. 

Sīkfaili nevar sasaistīt informāciju ar konkrētu personu, t. i., tās apkopo tikai anonimizētus datus. 

Ja izlemjat, ka sīkfaili Jums tomēr nepatīk, vienmēr varat tās izdzēst no savas pārlūkprogrammas.